30+ klas

WENS
Na elk concert en ook nu, na de PROMS, horen we: jammer, dat ik in mijn jeugdjaren niet
een instrument ben gaan bespelen. Maar nu is het te laat, ben ik … te oud om daaraan nog
te beginnen? Je bent nooit te oud om muziek maken te leren. Zo is de ervaring bij Amicitia
met de huidige muzikanten, die enkele jaren geleden gestart zijn met de 30+ klas. Een
gekoesterde wens is bij hen in vervulling gegaan.

ERVARINGEN
Bij mij (Wil van Raay) aan tafel zitten vier enthousiaste muzikanten, die in 2018 gestart zijn in de 30+ klas en al vanaf 2020 met het orkest mee repeteren en optreden. Ook tijdens de eerder genoemde
PROMS. Een waar persoonlijk hoogtepunt voor hen. Maybritt van Noije, Monique Franken,
Henriëtte van Uden en Amica de Kroon laat ik graag aan het woord, die hun ervaringen met
30+klas met iedereen willen delen.

GESTRUCTUREERDE OPLEIDING
Achteraf stellen de dames vast, dat ze vanaf het begin in 2018 in een goed gestructureerd
opleidingstraject zijn begeleid. Het voelde meteen goed aan, als in een warm bad. Een info-
avond gevolgd door enkele repetities waarbij je als toehoorder naast en tussen muzikanten
mocht plaats nemen. Enerzijds om de sfeer te proeven in de muziekvereniging en anderzijds
om je kennis te laten maken met de diverse instrumenten waaruit je een vrije keuze kan
maken.
Terwijl bij Henriëtte en Amica de keuze voor saxofoon al vast stond, kozen Maybritt en
Monique, na de gevolgde repetities en aanvullende informatie, voor klarinet.
Onder leiding van ervaren muzikanten zet je in de beginperiode de eerste stappen in het
opleidingstraject. Kennismaking met notenschrift en de eerste oefeningen op het instrument
werden ervaren in een laagdrempelige sfeer. Vrij snel volgde samen spelen in een groep. Na
het eerste jaar bood de dirigent deze dertigplussers van tijd tot tijd al de gelegenheid om
met het orkest mee te spelen. Een super ervaring, waarna van afhaken geen sprake meer is.
Meer dan gemotiveerd volgen de dames nu individueel les bij muziekleraren. Over het
gehele opleidingstraject zijn zij uitermate positief. Als belangrijke toegevoegde waarde
wordt eensgezind beoordeeld de verrijking van hun sociale contacten te midden van
muziekvrienden.

 

WELKOM
Iedereen is welkom. Een vrije keuze kan gemaakt worden uit slagwerk- en
blaasinstrumenten. De wekelijkse lessen worden gehouden in het repetitielokaal van
Amicitia, ’t Bloasschuurke. In een gezellige sfeer wordt gestart met basisbegrippen in de
muziek en al snel ga je daadwerkelijk muziek maken.

Na deze eerste fase volgt er geen examen maar een gezamenlijk concert met het orkest of
de slagwerkgroep.
Dit opleidingstraject is geheel gratis en Amicitia stelt gratis het gekozen instrument en
benodigd studiemateriaal ter beschikking.
Tenslotte geeft de muziekvereniging advies over het vervolgtraject bij de gezamenlijke
muziekopleiding van de muziekverenigingen uit de voormalige gemeente Mill. Deze
opleiding is bemand met professionele muziekdocenten.

AANMELDEN
Pak je kans voor deelname aan de nieuw op te starten 30+klas. Voor iedereen: beginners,
mensen, die in het verleden weleens muziek hebben gemaakt of die eens een geheel ander
instrument willen leren bespelen.

Graag voor zaterdag 14 januari aanmelden voor de informatie avond op donderdag 19 januari om 19.00uur bij:
Monique Franken: 0622274475 (vanaf 18.00u), moniquefranken64@gmail.com
Maybritt van Noije: 0610459801 (vanaf 18.00u),  k.v.noije@gmail.com