Contact

Bestuur muziekvereniging Amicitia

Voorzitter: Peter van Schijndel

Email: voorzitter@amicitia-langenboom.nl

Penningmeester: Monique van Kessel

Email: penningmeester@amicitia-langenboom.nl

Secretaris: Geert-Jan de Veer (tijdelijk) vacant

Email: muziekvereniging.amicitia@gmail.com

Bestuurslid Facilitaire zaken: Gerard Simon

Bestuurslid Slagwerk: Frans van Ras

Bestuurslid: Hans van der Heijden

Slagwerkgroep- commissie

Wilfred Thijssen

Ellen van Kessel

Carola Wijdeven

Contact persoon opleidingsorkest

Esther van Schijndel

Contact persoon leerlingen

Carola Wijdeven

Dirigenten

Harmonie: John Derks

Slagwerkgroep: Marcel van Wensen

Jeugd- en Opleidingsorkest: Harm Vullings

Jeugdslagwerkgroep The Beats: Giel Verstraten

Adres

Muziekvereniging Amicitia

Secretariaat:
Streepgraniet 19
5453 LT  Langenboom

‘t Bloasschuurke:
Dominicanenstraat 12b
5453 LT  Langenboom

muziekvereniging.amicitia@gmail.com

NL53 RABO 0126 9063 35